Успішний захист кандидатської дисертації Наталії Долінської

02.07.2019 | 12:46

2 липня 2019 року в спеціалізованій Вченій раді К 35.052.24 у Національному університеті “Львівська Політехніка” відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки випускниці аспірантури кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Наталії Василівни Долінської

на тему

Педагогічна складова у системі підготовки викладачів
в університетах США

Дисертаційне дослідження було виконане під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, декана факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Дмитра Дмитровича Герцюка.

Вітаємо дисертантку та її наукового керівника з непересічним науковим здобутком і зичимо подальшого впевненого поступу на академічній ниві!