Успішний захист кандидатської дисертації Ольги Туриці

21.06.2019 | 22:54

20 червня 2019 року у спеціалізованій Вченій раді Д 58.053.03 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти випускниці аспірантури кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Туриці Ольги Олегівни

на тему

Формування професійної компетентності
майбутніх технологів харчових виробництв
на засадах інтегрованого підходу в коледжах

Дисертаційне дослідження було виконане під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка Ковальчук Лариси Онисимівни.

Вітаємо дисертантку та її наукову керівницю з таким важливим науковим поступом і зичимо нових академічних здобутків!