Увага! І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта»

23.01.2021 | 16:00

Шановні викладачі та студенти!

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта»  відбудеться у понеділок  25 січня 2021 року о 10.00 на платформі Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a77b16020e4a947b1a4ba1a3c3d9bb220%40thread.tacv2/1611409026325?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ca558734-c721-4735-b887-4a4580a967a1%22%7d    

З повагою, комісія конкурсу