УВАГА!!! Реєстрація для участі у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

27.07.2021 | 22:46

Спеціально організована сесія ЄВІ – ще один шанс вступити до магістратури у 2021 році!

11 вересня 2021 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

 • зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти ЄВІ;
 • не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Особи, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра у 2021 році зобов’язані зареєструватися для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

Адреси пунктів реєстрації вступників у Львівському національному університету імені Івана Франка

Факультет Адреса електронної пошти для реєстрації Адреса видачі екзаменаційних листків
Педагогічної освіти zno.pedosv@lnu.edu.ua вул.Туган-Барановського, 7 (ауд.38)

Терміни реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови відбувається з 27 липня до 05 серпня 2021 року.

Перелік документів, необхідних для реєстрації вступника
(подаються скановані копії (фотокопії)):

 1. Заява-анкета з інформацією, необхідною для формування екзаменаційного листка (заповнюється розбірливо друкованими літерами).
 2. Документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника (ПАСПОРТ).
 3. Облікова картка платника податків вступника (ІПН).
 4. Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень).
 5. Фотокартка для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.
 6. Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

При реєстрації вступник зазначає:

– іноземну мову, з якої він бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

– інформацію про населений пункт, у якому вступник бажає скласти вступні випробування (Вступні випробування проводяться в обласних центрах (крім міст Донецьк і Луганськ), містах Слов’янськ, Маріуполь та Сєверодонецьк.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності). 

Завершення процедури реєстрації:

 • після завершення реєстрації вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті, надсилається сканована копія сформованого Екзаменаційного листка;
 • вступник здійснює перевірку інформації, зазначеної в сканованій копії Екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звертається до відповідального працівника Приймальної комісії для з’ясування ситуації за допомогою електронної пошти;
 • оригінал оформленого Екзаменаційного листка зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто, або надсилається засобами поштового зв’язку (за умови зазначення вступником такої необхідності в Анкеті).

Терміни складання спеціально організованої сесії Єдиного вступного іспиту з іноземної мови

Тестування в межах спеціально організованої сесії Єдиного вступного іспиту з іноземної мови – 11 вересня 2021 року.

Інформацію про місце та час проведення вступних випробувань буде зазначено в запрошенні-перепустці, розміщеній на інформаційній сторінці вступника «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за два тижні до проведення вступних випробувань.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів за участь в тестуванні. Цьогорічна вартість участі у спеціально організованій сесії ЄВІ становить 540 гривень.

Оплата послуг за участь у спецсесії здійснюється одним із пропонованих на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» способів.

Сплатити кошти потрібно не пізніше трьох робочих днів після завершення реєстрації.

Увага!!! Проведення спеціально організованої сесії єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) не передбачено.

У пункті тестування вступник зобов’язаний пред’явити:

 •  Екзаменаційний листок (оформляється при реєстрації в Приймальній комісії);
 • Документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку) (ПАСПОРТ);
 • Запрошення-перепустку (роздруковується вступником особисто з власного кабінету учасника Єдиного вступного іспиту.

Приймальна комісія 

Деканат