Відбулася міжнародна конференція ” Теретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір !

27.10.2019 | 23:43

24-25 жовтня 2019 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувалася Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір». Організували конференцію кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету педагогічної освіти.

Науковий захід відкрив декан факультету педагогічної освіти Дмитро Герцюк, який  наголосив  на важливості широкого публічного обговорення,  співставлення думок,  напрацювання пропозицій та рекомендацій щодо  питання   формування  освітнього простору як педагогічного феномену.

З вітальним словом до учасників  конференції звернувся Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник. Він підкреслив, що «сьогоднішня зустріч науковців  є відповіддю на фундаментальні запити суспільства та розуміння місця педагога в ньому,  на виклики, які стоять перед університетом як  освітньою та науковою   установою».

До вітання приєднався перший проректор Університету Андрій Гукалюк,  який акцентував увагу  на  доцільності подальшої  міжнародної співпраці  між університетами  в контексті євроінтеграції.

Учасників конференції привітали представники від іноземних делегацій:

Гуманітарно-природничого університету імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща)  – професор Маріола Міровська, керівник закладу соціальної праці та суспільного розвитку;

Інституту педагогіки Вроцлавського університету (Польща) – доктор Мірослав Півоварчик, заступник директора зі справ дидактики та якості освіти;

Університету Турку (Фінляндія) – доктор Анне Лаїхо,  доцент кафедри педагогіки факультету педагогіки;

Університету прикладних наук, м. Гайдельберг (Німеччина)  – професор Наталя Султаніан, завідувач відділу педагогіки дитинства;

Академії  Ігнатіанум в Кракові (Польща) – професор Євгенія Івона Ляска

Жешувської політехніки імені Ігнатія Лукасевича (Польща) – Тадеуш Пьонтек, доктор, ад’юнкт факультету менеджменту;

Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна (Білорусь) –  Зінаїда Левчук, доцент кафедри педагогіки.

До участі в конференції  зголосилися  науковці і викладачі установ Національної академії педагогічних  наук України,  навчальних закладів Києва, Харкова, Одеси,  Хмельницького,  Полтави,  Умані,  Сум,  Вінниці, Тернополя, Івано-Франківська, Дрогобича та Львова.

На пленарному засіданні конференцій у 11 доповідях було розглянуто такі питання:

– свободи в освітньому просторі університету ( П. Зелінський, Польща);

– ідентичності викладача в управлінському університеті (А. Лаїхо, Фінляндія);

–  рефлексії  в навчально-виховній роботі сучасного педагога (Є. Ляска, Польща);

– освіти в контексті нових інформаційно-комунікаційних технологій  (М.Вавжак-Ходачек, Польща);

–  інтернаціоналізації вищої освіти у контексті сучасної світової освітньої політики (Ю. Заячук, ЛНУ ім. Івана Франка);

– безпеки як компоненту освітньої політики в контексті глобалізації (Т. Пьонтек, Польща);

– досвіду роботи з навчальними матеріалами міжнародних та українських платформ масових відкритих он-лайн курсів (Б. Шуневич, Національний університет «Львівська політехніка»);

– управління якістю навчання у вищій школі: цілі, стратегія, завдання та заходи (на прикладі внутрішньої системи забезпечення якості освіти Інституту педагогіки Вроцлавського університету) (М. Півоварчик,  Польща);

– впровадження європейських стандартів забезпечення якості вищої освіти в Україні (О. Осередчук, ЛНУ ім. Івана Франка);

– професіоналізації в дошкільній освіті: погляди на європейські ландшафти на прикладі Німеччини (Н. Султаніан, Німеччина);

– суб’єктно-розвиваюче середовище університету: сутнісні ознаки та способи створення (З. Левчук,  Білорусь).

Після завершення  пленарного засідання конференція продовжила роботу у трьох секціях: «Освітня політика в контексті глобалізації. Сучасна світова динаміка реформування вищої освіти»; «Інноваційні підходи до організації освітнього простору інституційного рівня. Проектування та конструювання конкурентного освітнього середовища в багатовимірному освітньому просторі», «Моніторинг та управління якістю освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід. Освітній менеджмент в контексті сучасного світового освітнього простору».

Окрім того, в рамках конференції для студентів  факультету педагогічної освіти відбувся тренінг «Попередження булінгу в освітньому середовищі: 7 кроків його подолання». Провели тренінг учасники конференції – викладачі  навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Оксана Дубініна і Тетяна Бурлаєнко

Юлія Заячук

 

 

;