Відбулася відкрита лекція доцента кафедри початкової та дошкільної освіти Нос Л.С.

04.11.2020 | 21:41

3 листопада  2020 р.  о 13.30  у дистанційному форматі відбулася відкрита лекція  кандидата педагогічних наук, доцента  кафедри  початкової та дошкільної освіти, заступника декана  Нос Л.С.  з навчальної дисципліни «Педагогічні інновації в Україні та за рубежем»  для студентів 1 курсу магістратури  спеціальності 013 Початкова освіта.

На лекції були присутні студенти та викладачі кафедри початкової та дошкільної освіти. Доц. Нос Л.С  на високому науковому рівні висвітлила актуальність та сучасність теми лекції, логічно та послідовно викладала матеріал, влучно застосовувала методи, прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Зміст, чіткість структури лекції, застосування прийомів підтримки уваги – все це активізувало мислення і працездатність студентів, сприяло встановленню педагогічного контакту, викликало емоційний відгук, формувало зацікавленість до предмету. За змістом лекція характеризується науковістю, доступністю в сприйнятті і переконливістю викладу.