Відбулося засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти

04.11.2023 | 16:40

2 листопада 2023 р. відбулося засідання Вченої ради факультету педагогічної    освіти.

Організаційним моментом засідання стало  обрання голови Вченої ради. Оскільки склад  попередньої Вченої ради у зв’язку із завершенням терміну  склав свої повноваження, попередньо на зборах трудового колективу  і засіданні  Студентської виборчої комісії до Вченої ради було обрано виборних представників від кафедр факультету і   студентів  факультету, які разом із членами  Вченої ради, делегованими за посадами  і  сформували склад оновленої   Вченої ради.

Вчена рада переобрала на новий термін  головою  в.о. декана факультету  доцента Дмитра Герцюка, який  у свою чергу  запропонував кандидатури  доцентів  Любові Нос і Нелі Сірант відповідно  на  виконання обов’язків заступника голови і секретаря Вченої ради.

У порядок денний засідання Вченої ради  було включено низку  питань. Члени Вченої ради одноголосно підтримали  кандидатуру доктора  педагогічних наук Володимира  Шевченка  щодо рекомендації Вченій раді Університету на присвоєння  йому вченого звання професора кафедри спеціальної освіти.

Після представлення  заступником декана  з наукової роботи  Л. Нос  основних показників  наукової роботи факультету за 2023 рік було затверджено науковий звіт факультету і тематичні плани виконання НДР кафедр на 2024 рік.

Позитивно оцінені  робота за звітний  період і основні  завдання розвитку  на 2023-2024 н.р. загальноуніверситетських  лабораторій, які  функціонують на базі факультету педагогічної освіти: навчально-наукової лабораторії Нової української школи (зав. доц. Проц М.О.) і  науково-навчальної лабораторії  музейної педагогіки (зав. проф. Караманов О.В.).

Серед інших питань обговорено і затверджено  теми дисертаційних досліджень   аспірантів І року навчання  на здобуття наукового  ступеня доктора філософії зі спеціальностей 011  Освітні, педагогічні науки, 016 Спеціальна освіта;  перелік  електронних курсів, що будуть підготовлені  викладачами кафедр   факультету у 2023-2024 н.р.,  а також   теми кваліфікаційних робіт студентів  ІУ курсу  ОС Бакалавр денної і заочної форми   спеціальностей 016.01 Логопедія, 016.02 Олігофренопедагогіка. Корекційна психопедагогіка і   231 Соціальна робота.

Вчена рада заслухала звіти    про закордонні стажування    викладачів  факультету у жовтні 2023 р.  Доцентка кафедри початкової та дошкільної освіти Надія  Ростикус   проінформувала про своє стажування у рамках програми мобільності OeAd в Університетському коледжі педагогічної освіти у Відні (Австрія),  доцентка кафедри  соціальної педагогіки та соціальної роботи  Вікторія Лобода  як керівник групи – про науковий візит до Варшавського університету групи студентів-магістрів  спеціальності «Соціальна педагогіка».

З усіх питань порядку денного прийнято відповідні ухвали.