Відбувся науковий семінар «Тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти у контексті сучасної освітньої парадигми»

26.01.2022 | 15:46

25 січня 2022 року на кафедрі початкової та дошкільної освіти було проведено науковий семінар «Тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти у контексті сучасної освітньої парадигми» за участі науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Тернополя, Хмельницького, Івано-Франківська та Дрогобича.

Інформативними були доповіді науковців з актуальних питань організації освітнього процесу в ЗДО, забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою, а також особливостей підготовки майбутніх вихователів і вчителів до професійної діяльності у контексті сучасних освітніх викликів. Педагогічна реальність постала в презентаціях досвідом дослідження соціально-фінансової грамотності дітей старшого дошкільного віку (О.І. Янкович, д. пед. н., проф., завідувачка кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка), поглядами на особистісні акценти становлення дитини у період переходу до шкільного навчання як передумови життєвого успіху (Т.І. Пантюк, д. пед. н., проф. кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка), висвітленням парадигмального ракурсу дослідження наступності дошкільної та початкової освіти у хронотопі освітніх змін (О.І. Галян, д. пед. н., проф. кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка); розкриттям напрацювань у царині використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх вихователів ЗДО в контексті ідей Нової української школи (Н.В. Казакова, канд. пед. н., доцент кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії), новітніми підходами у професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів в умовах цифрової трансформації освіти (О.П. Цюняк, д. пед. н., проф. кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника).

Інтелектуально насичена атмосфера наукового семінару сприяла конструктивній роботі, обміну науковими ідеями, осмисленням цікавого досвіду реалізації освітніх завдань.Попередній перегляд зображення