Відкрита лекція доктора пед.наук, доцента Галини П’ятакової

22.04.2022 | 17:28

29 квітня 2022 р. о 10.10 на платформі TEAMS відбудеться відкрита лекція

д. пед. н., доцента П’ятакової Г. П. на тему:

Методи, прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів

для студентів 2 курсу біологічного факультету з дисципліни «Педагогіка».

Запрошую приєднатися на лекцію за лінком:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIxZGFmYTgtNzc1MS00MTgwLThhZmYtMjBkY2JiNjZmYmVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f9abbca0-abc5-4773-9aa9-77f290655da6%22%7d