Відкрита лекція доц. Новосельської Н.Т.

26.03.2022 | 10:01

29 березня 2022 року (вівторок) о 15.05 відбудеться відкрита лекція кандидата педагогічних наук, доцента кафедри початкової та дошкільної освіти Новосельської Надії Тадеївни з навчальної дисципліни «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва» на тему «Колір у предметно-просторовому середовищі» для  студентів ІІІ курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта».

Запрошуємо всіх охочих долучитися  до заняття за  покликанням на платформі Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzViMWM0MGQtOGQwZC00NzljLWEzYjEtZDc3NjlkMjdjYWJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2206f2ebcc-9ebc-4c66-99a2-0fabeb71bbc0%22%7d