Відкрита лекція доц. О.Г.Ферт

23.04.2021 | 11:47

29 квітня 2021 року (четвер) о 10.10 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри  спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Ферт О.Г. з навчальної дисципліни “Методика роботи асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням” на тему «Особливості диференційованого підходу до дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освтньому процесі» для  студентів факультету педагогічної освіти (ФПШ-31, ФПШ-32).

Підключитися  до заходу можна за  посиланням  на платформі  Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NTBjNTAxNjktODBhOS00MDY0LWJiMzUtMzRkY2UyMGZiMWRl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2C%22Oid%22%3A%2288001b3d-da23-4a9b-83ba-f9cc9966fd12%22%7D