Відкрита лекція доц. Сайко Х.Я.

09.05.2021 | 17:03

13 травня 2021 року (четвер) о 12.00 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Сайко Х.Я. з навчальної дисципліни “Патопсихологія” на тему «Психотерапевтичні напрямки подолання ПТСР» для студентів факультету педагогічної освіти (ФПЛ- 21, ФПЛ-22).

Підключитися до заходу можна за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDgwNzRiNzEtNzRmZS00ODA5LTliN2UtZDc4OGI0MjY3NTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221e78a696-2489-430c-80f2-f07e78930037%22%2c%22Oid%22%3a%22d9d15e40-a5e6-418e-9299-3b8cc3d12fc9%22%7d