Відкрита лекція доцента кафедри початкової та дошкільної освіти доцента Лозинської С.В.

21.09.2020 | 09:59

Актуальне оголошення!!!
24 вересня  2020 р., о 10.00  у дистанційному форматі відбудеться відкрита лекція  кандидата педагогічних наук, доцента  кафедри  початкової та дошкільної освіти  Лозинської Світлани Вікторівни  з навчальної дисципліни “Дошкільна педагогіка”, для студентів 2 курсу спеціальності “Дошкільна освіта”.
Запрошуємо усіх охочих!

Підключитися  до заходу можна за  посиланням  на платформі  Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5963dce1089940e8a18051cb687e2c06%40thread.tacv2/1599468655024?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%225a260c47-1828-4c52-bf08-7e905c75507f%22%7