Відкрита лекція доцентів кафедри початкової та дошкільної освіти Ростикус Н.П. та Войтович А.Ю.

07.05.2023 | 16:52

Шановні колеги!

Запрошуємо на відкриту лекцію доцентів кафедри початкової та дошкільної освіти Ростикус Н.П. та Войтович А.Ю., яка відбудеться 10 травня 2023 року о 8.30 (1 пара) з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності з основами педагогіки » на тему «Педагогічна спадщина Василя Олександровича Сухомлинського » для студентів I курсу факультету педагогічної освіти, група ФПШ 11.

Під’єднатись до лекції можна за посиланням на платформі Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGU8ql1fnKLK9SQxFL44oAi_3on7uKcXJLL9BHojn0781%40thread.tacv2/conversations?groupId=e45311cd-3ee5-42b4-b7a1-d4e418c02fa3&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf