Відкрита лекція Галини Крохмальної

10.05.2021 | 14:58

14 травня о 15.05 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри початкової та дошкільної освіти Крохмальної Галини Іванівни з навчальної дисципліни «Професійний імідж у педагогічній освіті» на тему «Гармонія іміджу педагога та адекватність самовираження»   для студентів спеціальності 013 Початкова освіта факультету педагогічної освіти (гр. ФПШм-51).

Долучитися до заняття можна за покликанням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg0ZTQ4NWYtNjQxNi00MmVmLWFjNDYtMjM0Yjk3M2Q3MDk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5fed5a5-dc04-45b2-8627-d630b4f988a2%22%7d