Відкрита лекція Людмили Кобилецької

21.04.2021 | 13:36
26 квітня  (понеділок) о 13.30 відбудеться відкрита лекція кандидата філологічних наук, асистента кафедри початкової та дошкільної освіти Людмили Володимирівни Кобилецької з навчальної дисципліни ” Українська мова за професійним спрямуванням” на тему : ” Лексичні засоби професійного мовлення педагога” для студентів II курсу спеціальності 012 “Дошкільна освіта”.
Запрошуємо усіх охочих!
Долучитися до заходу на платформі Microsoft Teams можна за покликанням:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MTZhOGFkZmItMWMwZi00MDNmLTk1ZTktM2FiMmE5OTM2MTE3%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2C%22Oid%22%3A%2251a09283-77eb-4cda-b6f3-31ed79520854%22%7D