Відкрита лекція Марії Кривої

10.04.2021 | 17:22

12 квітня 2021 року о 15.05 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Кривої Марії Володимирівни з навчальної дисципліни “Дистанційна освіта. Інформаційні технології освітнього простору” на тему «Платформи дистанційного навчання» для  студентів факультету педагогічної освіти (ФПОм-51).

Приєднатися до заняття можна за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afc8888e1551c49afb199a22ba64108e5%40thread.tacv2/1614006881795?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22a488b41a-0171-4a5c-a880-9b10a6b05539%22%7d