Відкрита лекція Нелі Сірант

21.04.2021 | 14:27

26 квітня 2021 року (понеділок) 0 13.30  відбудеться відкрита лекція доцента кафедри початкової та дошкільної освіти Сірант Н.П. з навчальної дисципліни «Математика з методикою навчання математики в початковій школі» на тема «Пропедевтика геометрії в закладах початкової освіти» для студентів   першого курсу спеціальності 013 Початкова освіта.

Підключитися до  відкритої лекції можна за посиланням на платформі   Мicrosoft  teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:694641f7cca042038b0fb7ca38e12603@thread.tacv2/1619001922667?context=%7B%22Tid%22:%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22,%22Oid%22:%22ed521860-7b59-41d8-a9aa-e7ad4c6b6712%22%7D