Відкрита лекція професора Ольги Біляковської

20.10.2022 | 19:42

24 жовтня 2022 р. о 10 год. 10 хв. відбудеться відкрита лекція професора кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, доктора педагогічних наук Біляковської Ольги Орестівни з дисципліни «Вступ до педагогічної професії» на тему «Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності».

Долучитися до заняття можна за покликанням на платформі Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmM3MjVkZTktZTg3ZS00N2IxLTlhZjQtNDg0YzUxMjU0ZjBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22763746e6-c1be-43e4-a90e-ca3e3a1fe92b%22%7d