Відкрита лекція Рудкевич Н.І.

29.04.2021 | 11:45

07 травня 2021 року (п’ятниця) о 10.10 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Рудкевич Н.І. з навчальної дисципліни “Логопедія з практикумом” на тему «Чарівний дивосвіт мовлення: нестандартні прийоми навчально-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку» для студентів факультету педагогічної освіти (ФПД – 31, ФПД-32).

Підключитися до заходу можна за посиланням на платформі Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MzY5OTMwMWUtOTlhYi00ZGRmLWE2M2QtOTk5OWVmNTdkZGM0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2C%22Oid%22%3A%22202b13ba-216e-49c2-b0ea-4775ca59d221%22%7D