Відкрите навчальне заняття Ігоря Бущака

21.04.2021 | 10:55
АКТУАЛЬНО!!!
Відкрите навчальне заняття Ігоря Бущака

26 квітня 2021 року (понеділок) о 8.30 відбудеться відкрите практичне заняття асистента кафедри початкової і дошкільної освіти Бущака І.М. з навчальної дисципліни “Теорія та методика фізичного
виховання  та валеологічної освіти” на тему «Організаційні форми фізичного виховання дітей дошкільного віку» для  студентів спеціальності 012 “Дошкільна освіта” (група ФПД 21).
Підключитися  до відео звязку можна за  покликанням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9c01ae1322cf470b8618b2186ccdd28d%40thread.tacv2/1618914004144?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f42e7b73-4cdd-4bd7-ac70-b63731dc74dd%22%7d

Ігор Бущак
асистент кафедри початкової та дошкільної освіти
Львівського національного університету ім.І.Франка