Відкриті заняття викладачів кафедри фізичного виховання

25.04.2022 | 10:10

Розклад відкритих занять викладачів кафедри фізичного виховання

№ з/п Викладач (Прізвище та ініціали) Назва дисципліни День тижня Номер пари, година Група Платформа для дистанційного навчання,

постійний лінк для доступу на заняття

Кушнір І.С. Фіз.виховання 21.04.2022 09.30 ФПШ 11,12 https://us04web.zoom.us/j/7122280406?pwd=anBMOStUMnRzUFhBeW9jYmdWUWZDdz09
Кійко В.І. Фіз.виховання 22.04.2022 14.00 ЕКМ 15 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afAUVXnONXD_VF6pQmo4WFCEN7KHsuVEyQInyhOY8uvs1%40thread.tacv2/1644342900359?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22d75a07f0-54d2-41f9-9468-aa4ac7b7d039%22%7d
Туваков А.М. Фіз.виховання 25.04.2022 14.00 ФЛУ 11

ФЛЧ 11

ФЛП 11

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWM3Zjc1NjgtYzM2NC00YTJmLWIwZjEtMDUwMmU1OGUzOWQz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522043434eb-b338-4a8e-bad5-7c4bf300b471%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=192add2f-ef55-4100-96ae-4fcf105a098e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Бенцак Л.І. Фіз.виховання 27.04.2022 09.30 ПМП 13 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_M2QxYjVjNGYtNzM1Ny00OThjLWJkM2EtN2Y1NGY3ZTU3OWU3%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2C%22Oid%22%3A%2290cfb743-7700-4fef-81cf-83816e6961bd%22%7D
Кроншталь Г.П. Фіз.виховання 27.04.2022 09.30 МТО 11; МТС 12 https://us04web.zoom.us/j/8344302415?pwd=Qi9tOFYvbDFCOC9mUFBHTjJDclduQT09
Лисак Н.П. Фіз.виховання 27.04.2022 09.30 ПМП 12 https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3ANwDtgLIMhvG362Zj3Ji2fT5PVQ6j7PycHiW1DGfs1jM1%40thre
Левків Л.В. Фіз.виховання 27.04.2022 14.00 ПМІ 11;13 https://us04web.zoom.us/j/3623520726?pwd=WXN6TFRCS2lBMzZvb0wweEp4N1o5Zz09#success
Можаровський Ю.А. Фіз.виховання 27.04.2022 17.00 ЖРН 12  

https://us04web.zoom.us/j/4251223469?pwd=eVQ4SHlhNHY2S0sxTVpOckd0eG8rQT09

 

Meeting ID: 425 122 3469

Passcode: 1976

 

Савка І.В. Фіз.виховання 28.04.2022 09.30 ФПЛ 11 https://us04web.zoom.us/j/3398705190?pwd=WjlQOWpCRWxwQjM3WnNYeGxUeCtyUT09
Бітківська Л.І. Фіз.виховання 28.04.2022 12.40 ЕКМ 14 https://us04web.zoom.us/j/78860505535?pwd=ZjVxNUNZWnhvVkpZQVJWNXdnUVJ2dz09#success
Можаровська С.П. Фіз.виховання 28.04.2022 15.45 ЕКЮ 11;12 https://us04web.zoom.us/j/2538694482?pwd=RkdobmtBS2NhK1ptVTBkK0RUUDl5QT09
Матула С.С. Фіз.виховання 29.04.2022 12.30 ІНІ 11;12 https://us04web.zoom.us/j/6352827394?pwd=Wlg2TE8yUWsvV0lsZ1ZSSjJPRFYxUT09#success
Куречко Г.П. Фіз.виховання 03.05.2022 14.00 ЕКН 13 https://zoom.us/j/95181119593?pwd=bnVFTlArditUZi82cVAyY2prSXQ4Zz09
Павлишин О.Ф Фіз.виховання 03.05.2022 14.00 ЕКП 14 https://us04web.zoom.us/j/7523511384?pwd=ZDRYRnhQNjhabnFkVDB6bFJEd1h1UT09
Попович С.І. Фіз.виховання 05.05.2022 09.30 ФПК 11 https://us05web.zoom.us/j/2623876400?pwd=S2FpVy9JTkRVZEFYSVU2MkMzd21MQT09#success
Горлова Л.І. Фіз.виховання 05.05.2022 15.45 ГРФ 11;12 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTcwODkzMjMtY2I4NS00YjZiLTllYWEtNGM3MmJjY2YyNmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2285837086-6316-4bbb-98d3-63e0cf0118e6%22%7d
Шукатка О.В. Фіз.виховання 12.05.2022 09.30 ФПЛ 12 https://us04web.zoom.us/j/7820214600?pwd=VW9tQ1QxQkVPdzc1c1hnTGI1NVBkQT09
Зінь Л.М. Навчальна секція 17.05.22 13.30 ГРТЛ-31