VІІІ українсько-польські  історико-педагогічні читання

31.10.2017 | 20:47

20-21 жовтня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулися VIII українсько-польські історико-педагогічні читання «Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.)». Організатор заходу – кафедра загальної та соціальної педагогіки факультету педагогічної освіти Університету.  Проблематикою цьогорічних читань було визначено  тему –  «Жіноча освіта та просвітництво в Україні та Польщі  (ХІХ – поч. ХХІ ст.)».

У роботі конференції взяли участь представники різних наукових установ України та Польщі. Серед закордонних гостей організатори мали честь привітати делегації з Вроцлавського університету, Педагогічної Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові, Університету кардинала Стефана Вишенського у Варшаві, Педагогічного університету імені Комісії національної освіти в Кракові,  Жешувського університету, Університету Яна Кохановського в Кельце, Вищої педагогічної школи імені Яна Корчака у Варшаві, Університету Яна Вижиковського у м. Польковіце. Українські наукові кола були представлені вченими з Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського університету імені Бориса Грінченка, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Тернопільського національного економічного університету, Львівської національної академії мистецтв, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та інших вищих навчальних закладів.

Конференцію відкрив декан факультету педагогічної освіти Дмитро Герцюк,  який, зокрема зазначив, що «це вже восьма  за  порядком  наукова конференція, а отже, започаткований  у 2009 році   викладачами-педагогами  Львівського і Вроцлавського університетів такий формат наукових зустрічей   як проведення щорічних історико-педагогічних читань, присвячених  проблемам розвитку  української та польської освіти та педагогічної думки,    прижився,  має свою зацікавлену наукову  аудиторію і, поза сумнівом,   сприяє загальній справі  активного наповнення  українсько-польського діалогу,  розширенню добросусідських відносин».

З вітальним словом виступив проректор з науково-педагогічної роботи Університету,  професор Ярослав Гарасим, який з приємністю відзначив активну участь польських науковців у цій конференції. Він наголосив на актуальності тематики VІІІ українсько-польських читань,  окреслив  місію жінки у розвитку освіти,  відзначив значні трансформації у свідомості громадськості щодо ролі жінки у житті суспільства упродовж останніх років, а також побажав учасникам  наукового заходу плідної дискусії,  приємних вражень від перебування у Львівському університеті і місті Львові.

Науковий фундамент продуктивного діалогу на українсько-польських читаннях заклала професор кафедри психології ЛНУ ім. Івана Франка Н. Гапон, яка в своїй доповіді з різних ракурсів окреслила перспективи розвитку потенціалу жінки в українській освіті.

Здобутки наукових досліджень  у ділянці  історії виховання й освіти українських жінок у  контексті соціально-культурного  поступу Галичини кінця ХІХ – поч. ХХ ст.  висвітлили  доповідачі  О. Маланчук-Рибак, З. Нагачевська, Н. Мисак, І. Ровенчак,  Р. Жаркова  та ін.

Учасники конференції мали змогу ознайомитися із різноманітними аспектами освіти, професійної та педагогічної підготовки жінок різного віку у Польщі, які були представлені у доповідях Д. Куклі, І. Красейко,  Б. Єндриховської,   П. Голдина, П. Зелінські, Е. Кулі, Й. Трушковської, М. Ставяк-Ососінської,  Е. Барнась-Баран, М. Кавінської. І. Шабліцької-Жак,  Й. Левіцької-Бурек , Б. Червінської-Гуж.

 Нестандартним був виступ заступника голови Всеукраїнського громадського товариства «Бойківщина 21-го століття» М. Яворського, який представив відеоматеріали участі жінок бойківського краю у культурно-просвітницьких проектах Товариства.

Учасники конференції мали змогу відвідати Музей історії Університету, ознайомитися із визначними місяцями міста Львова.

VIII українсько-польські читання пройшли в атмосфері плідної співпраці, конструктивного діалогу й взаємообміну науковими здобутками вчених-педагогів України та Польщі.

 

Тетяна Равчина, Ірина Мищишин