Вітаємо! Успішний захист дисертації Олени Писаревської, поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 «Професійна освіта

26.05.2021 | 10:11

25 квітня 2021 року на факультеті педагогічної освіти відбувся захист дисертації Писаревської Олени Володимирівни «Формування стратегічної компетентності майбутніх юристів-міжнародників в університетах Франції», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»  за спеціальністю 015 «Професійна освіта».

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 35.051.019 затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2021 р. № 398: голова – Мачинська Наталія Ігорівна, д-р пед. наук, професор, завідувачка кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка; рецензенти: Морська Лілія Іванівна, д-р пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка; Рожак Наталія Володимирівна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка; офіційні опоненти: Попова Олександра Володимирівна, д-р пед. наук, професор, декан факультету іноземних мов державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»,  Сімкова Ірина Олегівна,    д-р пед. наук, професор, завідувачка кафедри англійської мови гуманітарного спрямування факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського».

Вітаємо з успішним захистом аспіранта та її наукового керівника Микитенко Наталію Олександрівну, доктора пед. наук., професора, завідувачку кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, та бажаємо нових наукових здобутків.

Професор Мачинська Н.І.