І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта» – 2020

13.02.2020 | 21:03

20-21 лютого 2020 р.  (авд. 10) (вул. Туган-Барановського) о 10:00  год. відбудеться 

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади  зі спеціальності «Дошкільна освіта» – 2020.

Запрошуємо студентів 3-4 курсів та магістрів 1 курс.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

зі спеціальності «Дошкільна освіта» – 2020

Завдання олімпіади полягає у виявленні обдарованих студентів, сприянні розвитку творчого мислення, активізації наукового пошуку з метою вирішення проблем у педагогічній діяльності, встановленні здатності глибокого осмислення й творчого застосування надбань сучасної педагогіки та методик дошкільної освіти.

2 студенти-переможці першого етапу запрошуються для участі в другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта», який відбудеться 6-7 травня 2020 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Програма Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта» – 2020  передбачає два тури:

І тур – теоретичний (тестування з педагогіки й фахових методик дошкільної освіти);

ІІ тур – практичний (виконання аналітико-проектувального завдання з методик дошкільної освіти та моделювання заняття з дітьми дошкільного віку з наступною його презентацією).

Характеристика завдань турів

І тур – теоретичний (тестування з педагогіки й фахових методик дошкільної освіти)

Дата і час проведення:

20 лютого 2020 р., авд. 5 (вул. Антоновича), 12:00  год.

Мета: виявлення в студентів системних й усвідомлених знань із педагогіки та фахових методик педагогічної діяльності в ланці дошкільної освіти.

Тривалість виконання тестових завдань — 1, 20 хв.

Оцінювання – 50 балів.

ІІ тур – практичний (виконання аналітико-проектувального завдання з методик дошкільної освіти та моделювання заняття з дітьми дошкільного віку з наступною його презентацією).

Мета: виявити рівень самостійного і критичного мислення майбутніх працівників закладів дошкільної освіти, аналіз та оцінка готовності студентів творчо підходити до поставлених завдань, створювати проект власного заняття для дітей дошкільного віку.

За три дні до конкурсу шляхом жеребкування студенти обирають тему, відповідно до якої повинні скласти розгорнутий план інтегрованого заняття, дібравши цікаві методи і прийоми роботи.

Письмова частина

Скласти розгорнутий план інтегрованого заняття відповідно до теми (визначити мету і окреслити завдання; зміст, методи та прийоми повинні розкривати тему і відповідати віковим особливостям дітей; запропонувати матеріал, який допоможе розкрити тему та увиразнити зміст заняття).

Час для підготовки – 40 хв.

Усна частина

Продемонструвати фрагменти заняття, окремі методи і прийоми роботи. Обґрунтувати добір змісту, методів та прийомів.

Регламент представлення – до 15 хв.

Оцінювання – 50 балів.

Бажаємо успіхів усім учасникам!