Всеукраїнська науково-практична конференція у Мелітополі

16.06.2018 | 22:13

14-15 червня 2018 р. у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького проходила ювілейна Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці».

Співорганізаторами конференції виступили Запорізький національний університет, Бердянський державний педагогічний університет, Українська інженерно-педагогічна академія, Класичний приватний університет, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка. Провідні науковці цих закладів увійшли до складу науково-програмного комітету конференції. Представником від Львівського національного університету імені Івана Франка була завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти, доктор педагогічних наук Мачинська Наталія Ігорівна.

У роботі конференції взяли участь більше 100 науковців, викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти, вчителів з різних регіонів України: Житомира, Запоріжжя, Києва, Львова, Харкова, Черкас й інших міст.

До уваги вимогливої, досвідченої аудиторії представлено 132 доповіді за такими тематичними напрямами:

  • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
  • Інформаційні технології у наукових дослідженнях
  • Інноваційні підходи до навчання інформатики у сучасній школі
  • Акмеологія професіоналізму: теорія, реалії, досвід
  • Проблеми професійної підготовки IT фахівців
  • Актуальні напрями розробки програмного забезпечення

З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор біологічних наук, професор Солоненко Анатолій Миколайович. Відеопривітання надіслав Сущенко Андрій Віталійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи Класичного приватного університету. До присутніх звернувся Осадчий Вячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького, який зробив цікавий екскурс до історії започаткування і проведення конференції.

Після надзвичайно інформативного пленарного засідання робота конференції продовжилася за секціями, а вчителі міста були запрошені на майстер-класи «Сучасні інформаційні технології і техніка – інструмент створення школи майбутнього» від викладачів кафедри інформатики і кібернетики доцента Осадчої Катерини Петрівни, старшого викладача Наумук Ірини Миколаївни, асистента Чемерис Ганни Юріївни.

Тези доповідей учасників будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, а також у науково-метричному електронному виданні «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology».

Проф. Мачинська Н.І.