Викладачі факультету педагогічної освіти – члени галузевих рад Національної агенції забезпечення якості вищої освіти

04.09.2019 | 13:32

ВИКЛАДАЧІ  ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  –

ЧЛЕНИ ГАЛУЗЕВИХ ЕКСПЕРТНИХ РАД

НАЦІОНАЛЬНОЇ АГЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

28-29  серпня 2019 року відбулися засідання  конкурсних комісій  з відбору  членів  галузевих експертних рад  Національної агенції забезпечення якості вищої освіти, на яких  було затверджено підсумковий рейтинг оцінювання учасників конкурсу, які подали документи до складу галузевих  експертних рад.

За результатами  засідання   до складу галузевої експертної ради в галузі знань  01 Освіта  і педагогіка    відібрано  доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри  спеціальної освіти та соціальної роботи  факультету педагогічної освіти  Катерину  Олексіївну Островську (спеціальність  016 Спеціальна освіта).

Резервним кандидатом  до цієї комісії  включено  завідувача кафедри  початкової та дошкільної освіти  доктора  педагогічних наук, професора Мачинську Наталію Ігорівну (спеціальність 012 Дошкільна освіта).  

За  результатами  засідання   до складу галузевої експертної ради в галузі знань  23 Соціальна  робота  відібрано   кандидата педагогічних наук, доцента  кафедри  спеціальної освіти та соціальної роботи  факультету педагогічної освіти  Віру Степанівну Корнят (спеціальність 231 Соціальна робота). 

Резервним кандидатом  до цієї комісії  включено  кандидата педагогічних наук, доцента  кафедри  спеціальної освіти та соціальної роботи  Кальченко  Ларису Володимирівну.

Галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти є постійними органами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до повноважень яких, серед усього іншого, відноситься підготовка експертних висновків щодо можливості акредитації освітньої
програми і подальша їх передача на розгляд Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти. Також  експертні ради беруть участь у проведенні досліджень з питань якості вищої освіти та освітньої діяльності, розробляють рекомендації для закладів вищої освіти щодо вдосконалення якості освітніх програм в межах відповідних галузей.

Щиро вітаємо наших колег  із високою довірою  і зичимо плідної праці   у вирішенні  актуальних проблем реформування вищої освіти в Україні.

 

Адміністрація і колектив факультет педагогічної освіти