Виклададцький семінар у рамках міднародного проекту Еразмус+

14.06.2018 | 11:53

14 червня 2018 р. у Львівському  університеті завершив  роботу  3-денний семінар для викладачів – учасників міжнародного проекту «Удосконалення підготовки викладача для прикладного навчання в галузі професійної освіти в рамках Програми Еразмус + за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти, який проходив на базі факультету педагогічної освіти. У роботі семінару взяли участь партнери з України – викладачі Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Інституту професійної освіти Національної Академії педагогічних наук України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Львівського національного університету імені Івана Франка. За організацію семінару відповідала робоча група учасників проекту від Львівського національного університету у складі декана факультету педагогічної освіти Герцюка Д.Д., доцентів кафедри загальної та соціальної педагогіки Горук Н.М. і Равчини Т.В.

 Головна мета семінару – ознайомлення викладачів вищих навчальних закладів України  з європейським досвідом розвитку спеціальної професійної освіти, зокрема організації навчання, психолого-педагогічного супроводу осіб з обмеженими можливостями в оволодінні професійними кваліфікаціями відповідно до ринку праці,  обговорення проблем захисту прав, реабілітації та працевлаштування людей з інвалідністю в Україні,

Семінар відкрила  зустріч учасників Проекту Еразмус + з представниками уповноважених органів у сфері захисту прав осіб з інвалідністю в Україні.  У заході взяли участь представники Міністерства соціальної політики, державних реабілітаційних установ, а також   викладачі кафедри корекційної  педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти, які задіяні в проведенні експериментального дослідження організації підготовки асистентів педагога професійної освіти осіб з особливими потребами в рамках проекту.

Аналіз стан, проблем та перспектив надання реабілітаційних послуг, забезпечення зайнятості осіб з обмеженими можливостями здійснила у своїй доповіді  генеральний директор Директорату захисту прав осіб з інвалідністю  Міністерства соціальної політики України Алла Онупрієнко.   Григорій Дунас,  директор Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Галичина»  (Львів) розкрив особливості юридичного, психолого-педагогічного супроводу осіб з різним рівнем інвалідності у процесі їхнього працевлаштування у західному регіоні України. У  виступі Романа Штогрина, директора Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Поділля» (м. Вінниця) на  підставі практичного досвіду  було обґрунтувано  ефективність задіяння відповідних механізмів і різних способів, прийомів організації соціального супроводу людей з особливими потребами у процесі працевлаштування.

Про зміст і шляхи та перспективи  підготовки асистентів майстра виробничого навчання осіб з особливими потребами на факультеті педагогічної освіти Львівського університету в контексті виконання завдань Проекту Еразмус + повідомили завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, професор Катерина Островська та професор цієї ж кафедри Ігор Островський. Учасники семінару мали змогу побачити й відчути певні досягнення в реалізації зазначених завдань у процесі відвідування експериментального майданчика Центру професійної зайнятості та реабілітації осіб з інвалідністю факультету педагогічної освіти.  

Учасники семінару ознайомилися з сучасними підходами до організації професійного навчання осіб з особливими потребами в Німеччині, зокрема з особливостями трансферно-орієнтованого навчання, розвитку рефлексивного мислення засобами портфоліо, які були представлені у виступі викладача Університету Констанц  (Німеччина) Ліани Платц.  Способи та прийоми консультування, компенсації недоліків студентів з обмеженими можливостями та хронічними захворюваннями, застосування консалтингової концепції, орієнтованої на  розвиток особистості розкрила викладач цього ж університету Розвіта Бурхарт.  Викладач спеціалізованої школи м. Цюріх (Швейцарія)  Армін Платц на прикладі діяльності  закладу   висвітлив особливості організації професійного навчання осіб з інвалідністю, зокрема розвитку у них потреби, а також умінь вести самостійне життя. Цілісні уявлення викладачів України про систему професійної освіти осіб з обмеженими можливостями в Іспанії розвинув професор Університету м. Валенсії (Іспанія)  Фернандо Маруенда. Він також ґрунтовно ознайомив присутніх з теоретичними підходами й практичними шляхами організації професійного навчання осіб зазначеної категорії відповідно до потреб ринку праці.

Семінар викладачів – учасників проекту Еразмус + у Львові пройшов шляхом плідного діалогу, обміну думками, пошуку спільного бачення вирішення актуальних проблем професійної освіти.   

Тетяна Равчина

Світлини Святослава Слободяна