З ініціативи доц. Юлії Заячук на факультеті освіти Оксфордського університету (Велика Британія) відбулася спеціальна серія лекцій, присвячена вищій освіті України під час війни  

21.02.2024 | 18:19

На факультеті освіти Оксфордського університету (Велика Британія) відбулася спеціальна серія лекцій, присвячена вищій освіті України під час війни «Ukrainian Higher Education in Times of War».

Розпочався цикл 24 січня 2024 року, у Міжнародний день освіти ЮНЕСКО, цьогорічною темою якого стала тема «Навчання для сталого миру». Відбувалися лекції щосереди і тривали до 14 лютого.

Ініціювала цей міжнародний науковий захід доцентка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського університету Юлія Заячук, яка зараз в рамках наукового гранту Британської Академії наук проходить наукове стажування в Оксфордському університеті.

Серія передбачала чотири лекції, прочитані українськими педагогами-науковцями, представниками різних університетів України, в рамках Global Public Seminars on Comparative and International Education (Глобальних наукових семінарів з порівняльної та міжнародної освіти), керівником яких є Dr Maia Chankseliani, Associate Professor of Comparative and International Education, University of Oxford, яка підтримала ідею циклу лекцій про українську вищу освіту під час війни.

Лектори досліджували питання у який спосіб українські університети, демонструючи неймовірну стійкість, дають впевнену та чітку відповідь на надзвичайно складні виклики, спричинені триваючим військовим вторгненням росії в Україну, зберігаючи відданість своїй довгостроковій академічній ролі.

24 січня доцентка Юлія Заячук (Львівський національний  університет імені Івана Франка, Оксфордський університет) у доповіді «Internationalisation as one of the key components of Ukrainian university activities in times of Russia’s military invasion» («Інтернаціоналізація як одна з ключових складових діяльності українських університетів в умовах військового вторгнення росії») дослідила основні відповіді українських університетів на виклики, спричинені військовим вторгненням росії в Україну, з особливим наголосом на інтернаціоналізації як невід’ємній частині діяльності українських університетів під час війни.

31 січня 2024 року  проректор з наукової роботи Львівського університету, академік НАН України, професор  Роман Гладишевський у доповіді «Adapting the University (of Lviv) in time of war» («Адаптація Львівського університету в умовах війни») показав конкретний приклад адаптації університету (на прикладі ЛНУ ім. Івана Франка) до роботи в час війни, підкреслюючи такі аспекти, як солідарність із жертвами війни, безпека, психологічна підтримка, навчання, дослідження, заходи з протидії російській агресії та національні/міжнародні події.

7  лютого 2024 року професорка Олена Локшина (Національна академія педагогічних наук, м. Київ) у доповіді «Higher education in Ukraine at a time of war: State of the network, legislative support, educational process organisation peculiarities» («Вища освіта в Україні під час війни: стан мережі, законодавче забезпечення, особливості організації навчального процесу») окреслила перспективи розвитку вищої освіти в баченні Міністерства освіти і науки України та показала аспект підготовки аспірантів в сьогоднішніх реаліях українських університетів.

14 лютого 2024 року професорка Оксана Боднар (Тернопільський національний університет  ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль) у доповіді «Perception of uncertainty by the participants of the educational process under state of war in higher education institutions of Ukraine» («Сприйняття невизначеності учасниками освітнього процесу в умовах війни у закладах вищої освіти України») охарактеризувала поняття невизначеності з різних точок зору та продемонструвала результати власного дослідження щодо сприйняття невизначеності учасниками освітнього процесу в умовах війни у закладах вищої освіти України.

Сподіваємося, що лекції змогли стати одним з аспектів допомоги кращому розумінню міжнародною академічною спільнотою сучасних українських реалій в цілому та надзвичайно складних викликів, які постали перед українськими університетами у часи воєнного лихоліття, адже лише разом ми зможемо подолати руйнівні наслідки триваючого військового вторгнення росії в Україну для всіх аспектів людського життя в Україні, включно з освітнім процесом. Ми також віримо, що з українського досвіду учасники дискусій винесли практичні уроки, які зможуть бути корисними іншим країнам, які стикаються з екзистенційними загрозами.

Ознайомитися із записами лекцій можна на сайті Global Public Seminars on Comparative and International Education (Глобальних наукових семінарів з порівняльної та міжнародної освіти) Оксфордського університету:

https://www.education.ox.ac.uk/our-research/research-groups/policy-economy-and-society/comparative-and-international-education/?tab=events

Юлія Заячук, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи