Запрошення до участі у роботі І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 231 Соціальна робота

23.12.2021 | 12:30

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

Кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи


Шановні здобувачі освіти!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 231 Соціальна робота, який відбудеться 21 січня 2022 року.

Здобувачі освіти можуть також подавати свої наукові роботи зі суміжних галузей: https://research.lnu.edu.ua/category/events/mes-scientific-calls/

До участі запрошуються здобувачі освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів!

Форма участі: очна (виступ з доповіддю в онлайн-режимі – до 10 хвилин).

Прийом матеріалів і заявок – до 16 січня 2022 року!

Просимо до 16.01.2022 р. на електронну адресу konkyrs_SR_2022@ukr.net надіслати:

  • заявку на участь (назва файлу: «Прізвище учасника_заявка» (додаток 1);
  • наукову роботу, оформлену відповідно до вимог (вимоги до написання наукової роботи подано у «Положенні про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей та спеціальностей»; (наказ МОН № 1179 від 05.11.2021 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 №1457».URL: https://research.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/order-mon-2021-11-05_1179.pdf));
  • звіт результатів перевірки тексту на академічний плагіат (назва файлу: «Прізвище учасника_антиплагіат».

У темі листа вказати: «Прізвище учасника − наукова робота».

Наукові керівники несуть відповідальність за дотримання академічної доброчесності у наукових роботах здобувачів!

Показник унікальності тексту наукової роботи повинен бути не менше 70%.

Автори можуть подавати матеріали одноосібно або у співавторстві.

Автори несуть повну відповідальність за подані матеріали!

Комісія не розглядатиме матеріали, які не відповідають вимогам або надіслати пізніше зазначеного терміну.

Примітка:

  • відповідальність за зміст, технічні помилки, грамотність та достовірність інформації несе автор роботи;
  • комісія не бере відповідальності за несвоєчасне надходження та неотримання наукової роботи внаслідок надання учасником неправильних даних.

Заявка
на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 231 Соціальна робота,
який відбудеться 24 січня 2022 року

Прізвище:                    __________________________________

Ім`я:                                         ______________________________

По батькові:                               ____________________________

Науковий керівник: __________________________________

Телефон учасника:   _____                          ___________________

E-mail учасника:                                             ____________________

Тема наукової роботи: _________________________________