Запрошення до участі у роботі ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика»

18.11.2020 | 12:44
ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика», яка відбудеться 4 грудня 2020 р. на базі КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» (м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70).
 Планується робота секцій за такими напрямами:
  1. Світоглядні аспекти неперервної освіти: філософія, культура та освіта.
  2. Управлінські контексти забезпечення якості неперервної освіти.
  3. Неперервна освіта у міжнародному вимірі.
  4. Психолого-педагогічні, мистецтвознавчі та культурологічні аспекти неперервної освіти.
  5. Методологічна культура та професійні компетентності вчителя Нової української школи.
  6. Формування духовно-ціннісної сфери особистості: ідеї та практична реалізація.
  7. Неперервна освіта для сталого розвитку: теорія та практика.
  8. Громадянські ініціативи в інтересах сталого розвитку.
  9. Міжнародні відносини у контексті сталого розвитку.
Запрошуємо до участі у конференції науково-педагогічних та педагогічних працівників у галузі філософії, публічного управління, культурології, педагогіки, історії, соціології, міжнародних відносин та політичних наук. Також чекаємо педагогів закладів дошкільної та середньої освіти, педагогів вищої школи, післядипломної освіти, студентів, аспірантів, докторантів та інших зацікавлених осіб.