Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 012 Дошкільна освіта

22.12.2021 | 10:14

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ І ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта», який відбудеться 24 січня 2022 року.
Здобувачі освіти можуть також подавати свої наукові роботи зі суміжних галузей_  https://research.lnu.edu.ua/category/events/mes-scientific-calls/

До участі запрошуються здобувачі освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів!

Форма участі:
• очна (виступ з доповіддю в онлайн-режимі – до 10 хвилин).
Прийом матеріалів і заявок – до 20 січня 2022 року!

Просимо до 20.01.2022 надіслати на електронну адресу кафедри початкової і дошкільної освіти pee.dep.pedagogy@lnu.edu.ua
1) заявку на участь — назва файлу «Прізвище учасника заявка (Додаток 1);
2) наукову роботу, оформлену відповідно до вимог;
3) «screenshoot» (скріншот) або звіт результатів перевірки тексту на академічний плагіат – «Прізвище учасника _ антиплагіат.
Тема листа «Наукова робота Прізвище учасника».

Наукові керівники несуть відповідальність за дотримання академічної доброчесності у наукових роботах здобувачів!

Показник унікальності тексту наукової роботи повинен бути не менше 70 % .
Автори можуть подавати матеріали одноосібно або у співавторстві.

Автори несуть повну відповідальність за подані матеріали!

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ РОЗМІЩЕНО У ПОЛОЖЕННІ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ
РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (Положення додається).

У разі невідповідності надісланих матеріалів вимогам комісія залишає за собою право не розглядати їх.

Примітка:
• відповідальність за зміст, технічні помилки, грамотність та достовірність інформації — за авторами роботи;
• комісія не бере відповідальності за несвоєчасне надходження та неотримання наукової роботи внаслідок надання учасником неправильних даних.