Запрошуємо на круглий стіл «ДОКАЗОВІСТЬ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ НОВОЇ ПАРАДИГМИ В УКРАЇНІ» 15.02.2024, початок о 15.00

12.02.2024 | 23:07

 

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет педагогічної освіти
Кафедра спеціальної освіти
Лабораторія нових технологій та інновацій у спеціальній та інклюзивній освіті
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 7; тел.. 239-42-30; e-mail: pedosv.fakultet@ukr.net
Формат роботи -онлайнза покликанням:
Kateryna Ostrovska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Катерина Островська’s Zoom Meeting
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88234303173?pwd=aE92M0hkZUpIdEVOUkZoVXF2U0xUUT09

Meeting ID: 882 3430 3173
Passcode: 217251

Програма круглого столу:
«ДОКАЗОВІСТЬ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ:
ВИКЛИКИ НОВОЇ ПАРАДИГМИ В УКРАЇНІ»
15.02.2024
15.00 – Початок роботи круглого столу:
– Привітальне слово – Дмитро Герцюк, декан факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка
-представлення учасників-доповідачів
15.15 – «Філософія та практика змін у спеціальній та інклюзивній освіті»- Катерина Островська, доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, академік Національної академії наук вищої освіти України, голова Львівського осередку ГО «Справа Кольпінга в Україні»;голова Українського Товариства Системної та Короткотермінової Психотерапії, голова Інституту КІМ в Україні;
15.25 – «Психолого-педагогічний потенціал реабілітаційного компоненту спеціальної освіти» – Сергій Путров, доктор філософських наук, завідувач кафедри психокорекційної педагогіки та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
15.35 – «Спеціальна психологія як нова парадигма інтеграції психологічних дисциплін у закладі вищої освіти: когнітивної, логопедичної, ортопсихології та психології осіб з аутизмом» – Діна Шульженко, доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;
15.45 – «Координатор інклюзивного навчання як виклик для української освітньої системи» – Олена Мартинчук, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
15.55 – «Використання доказових методів у процесі реабілітації та навчання дітей з порушенням розвитку: міфи і реальність» – Олександра Дружинська, директор Святошинського районного в місті Києві центру соціальних служб, голова осередку у м. Києві Інститут КІМ в Україні, лікар-дитячий психіатр, психотерапевт, супервізор, тренер
16.05 – «Використання діагностичних методик для проведення комплексної оцінки в ІРЦ» – Алла Шовтюк, директор КУ «Другий інклюзивно-ресурсний центр Житомирської міської ради;
16.15 – «Деякі аспекти розробки психодіагностичного інструментарію із спеціальної психології» – Інна Чухрій, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
16.25 – «Методологічний підхід до створення освітньої програми «Клінічна психологія»у закладах вищої освіти» – Лілія Руденко, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної психології та медицини Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;
16.35 – «Повторюваність поведінкових патернів як параметр доказовості» – Іван Сулятицький, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;
16.45 – Перерва на каву
17.00 – «Інтеграція медичних і психолого-педагогічних складових в корекційній роботі при порушеннях мовлення» – Наталія Пахомова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти факультету педагогічної і мистецької освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;
17.10 – «Проблема працездатності дітейз порушеним інтелектом» – Світлана Яковлєва, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти Херсонського державного університету;
17.20 – «Важливість модернізації психотерапевтичних методів спеціальної освіти в часі війни» – Богдана Андрейко, кандидат психологічних наук, доцент, в.о. завідувачки кафедри спеціальної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;
17.30 – «Вплив позашкільної освіти на процеси розвитку та соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями» – Вікторія Коваленко, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної педагогіки Харківського національного уніерситету імені Г. С. Сковороди;
17.40 – «Реабілітація та розвиток дітей з глибокою втратою слуху» – Володимир Шевченко, доктор педагогічних наук, професор професор кафедри психокорекційної педагогіки та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;
17.50 – «Симптоми емоційного вигорання та шляхи його подолання серед працівників соціальних сфер» – Христина Сайко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка,
18.00 – «Психологічна готовність майбутніх фахівців до реабілітаційної роботи з підлітками із аутизмом» – Олександр Шульженко, кандидат психологічних наук,старший науковий співробітник відділу оганізації наукових досліджень Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;
18.10 – Підведення підсумків

Регламент запланованих виступів -10 хв.;
Регламент виступів в частині підведення підсумків – 5 хв.
За підсумками круглого столу для доповідачів планується видача сертифікатів (0.3 кредита).