Запрошуємо на представлення студентського самоврядування факультету педагогічної освіти

28.09.2022 | 23:04

Шановні студенти факультету педагогічної освіти!
У суботу, 1 жовтня, о 16:00 на платформі Microsoft Teams відбудеться представлення Студентської ради та Профбюро студентів факультету педагогічної освіти 👩🏼‍🎓

Розкажемо про:
– хто ми такі
– чим ми займаємось
– хто входить в команду організацій
– як до нас потрапити

Якщо ти активний, маєш багато творчих і креативних ідей,  готовий реалізовувати їх на факультеті, то не пропусти зустріч 😉❤️

Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODEyMDU5ZjctODA5OS00ZmNiLTg3OWYtMzY3NDJkM2I2MDMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%227b551714-a995-4358-8077-9ce8fe92530a%22%7d

До зустрічі!