Засідання спеціалізованої вченої ради

04.02.2021 | 10:07

3 лютого 2021 р. на факультеті педагогічної освіти вперше відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.051.006 (наказ Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2020 р. № 1555).

Склад ради:

голова ради – докт. пед. н., доц., зав. кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Мачинська Наталія Ігорівна;

рецензенти: докт. пед. н., професор, проф. кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка Морська Лілія Іванівна; канд. пед. н., доцент, доц. кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка Рожак Наталія Володимирівна;

опоненти: докт. пед. н., професор, головний науковий співробітник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Діденко Олександр Васильович; докт. пед. н., професор, проф. кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету Барановська Лілія Володимирівна.

На засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся захист дисертаційного дослідження Любас Анжеліки Андріївни «Педагогічні умови формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»  за спеціальністю 015 «Професійна освіта», науковий керівник: докт. пед. н., професор, зав. кафедри іноземних мов для природничих факультетів Микитенко Наталі Олександрівна.

Щиро вітаємо з успішним захистом дисертантку та її наукового керівника й бажаємо подальших наукових звершень.

Завідувач кафедри

початкової та дошкільної освіти,

Мачинська Н.І.