Засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти

21.10.2018 | 22:32

ОГОЛОШЕННЯ

23 жовтня   2018 року  о 14.00 в ауд. 32 відбудеться засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Порядок денний :

  1. Затвердження програм державних іспитів  ОС «Магістр» спеціальностей  012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 016 «Спеціальна освіта». Доп. :  зав кафедрами проф. Мачинська Н.І., проф. Островська К.О.   
  1. Затвердження матеріалів Ліцензійної справи щодо започаткування та  провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю    011 «Освітні, педагогічні науки». Доп. зав. кафедри загальної та соціальної педагогіки проф. Квас О.В.
  1. Про зміну назви кафедри корекційної педагогіки та інклюзії.  Доп. декан доц. Герцюк Д.Д., зав.кафедри проф. Островська К.О.
  1. Про зміну назви кафедри загальної та соціальної педагогіки. Доп. декан доц. Герцюк Д.Д., зав.кафедри проф. Квас О.В.
  1. Затвердження плану проведення міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій факультету педагогічної освіти у 2019 р  Доп. заст. декана доц. Нос Л.С., зав. кафедрами
  1. Про підгототовку студентів факультету педагогічної освіти  до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. Доп. декан доц. Герцюк Д.Д
  1. Про стан інформаційного, навчально-методичного наповнення інтернет-сторінки факультету, кафедр, персональних сторінок викладчів.
  2. Рекомендація до друку навчальних і наукових видань.
  3. Різне.

Секретар  Вченої ради факультету                     доц.  Крохмальна Г.І