Засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти

29.06.2020 | 21:28

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти

30 червня  2020 р. о 12.00-14.00

 

 1. Звіти голів ЕК про підсумки  складання державних екзаменів  випускників ОР Бакалавр (ІV курс, денна/заочна) і V курсу  (Заочна форма)

ЕК 1,  спец.012 Дошкільна освіта ( ІV курс , денна форма)  – голова  Гаєвська Р.В.

ЕК 2,  спец. 012, Дошкільна освіта (ІV курс, заочна форма); напрям підготовки Дошкільна освіта   (V курс, заочна форма) –  голова проф. Олійник М.І.

ЕК 3 , спец.013  Початкова освіта ( ІV курс, денна форма)  – голова  Андрушко Л.М.

ЕК 4   спец. 016 Спеціальна освіта (ІУкурс, денна і заочна форми), напрям підготовки 6.010105 Корекційна  освіта (логопедія)  (У курс, заочна форма )  – голова   доц. Шевченко В.М.

ЕК 5, спец. Соціальна робота (ІV курс, денна форма) – голова доц. Бордіян Я.І.

Доп. голови ЕК, завідувачі кафедр

 1. Звіти аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта  про виконання індивідуальних  планів роботи. 

Галюка О.С. , ІІ  курс, денна форма (наук.кер. проф. Мачинська Н.І.)

Вінарчук Н.М., І курс,  денна форма  (наук.кер. проф. Мачинська Н.І.)

Писаревська О.В., ІІІ курс, вечірня форма (наук. кер. проф. Микитенко Н.О.)

Дзіковська М.І., ІІІ курс , вечірня форма (наук. кер. проф. Мачинська Н.І.)

Шоловій М-Т. І , І курс, вечірня форма (наук.кер. проф. Мачинська Н.І.)

Любас А.А.,ІІІ курс, заочна форма   (наук.кер. проф.Микитенко Н.І.)

Хомик А.Ю., ІІ курс, вечірня форма  ((наукюкер. проф. Микитенко Н.О.)

Рибак О.П., і курс, заочна форма (наук.кер. доц. Корнят В.С).

Гавришків О.Б., І курс, заочна форма (наук.кер. проф. Мачинська Н.І.)

Руснак М.М., І курс, заочна форма (наук.кер. проф. Микитенко Н.О.)

   Доп. аспіранти, наукові керівники

 1. Про підсумки участі студентів факультету педагогічної освіти у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019-2020 н.р    Доп. заст. декана доц. Нос Л.С.
 1. Затвердження плану підвищення кваліфікації (стажування) викладачів ФПО на 2020-2021 н.р.
 2. Затвердження освітньої програми  підготовки експертів інституційного аудиту (на базі Інституту післядипломної освіти)   Доп. зав. кафедри  загальної педагогіки та педагогіки вищої школи проф. Квас О.В.
 3. Затвердження  заявки факультету педагогічної освіти на проведення акредитації спеціальностей  ФПО у 2020-2021 н.р.
 1. Затвердження програми вступного іспиту  в аспірантуру зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
 2. Затвердження теми докторської дисертації  доц. Проц М.О.
 3. Затвердження плану організаційних заходів щодо проведення вступної кампанії 2020 на факультеті педагогічної освіти
 4. Про підготовку до нового навчального 2020-2021 н.р.
 5. Про підсумки  роботи Вченої ради ФПО у 2019-2020 н.р.
 6. Рекомендація до друку навчальних і наукових видань.
 7. Різне

Секретар Вченої ради                                                                     доц. Крохмальна Г.І.