Засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти (17 грудня 2019 р.)

14.12.2019 | 17:07

Порядок денний

засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка

17  грудня  2019 року  о 14.00  ( ауд. 32)

1.Звіти голів екзаменаційних комісій про результати державних іспитів та захисту магістерських робіт  студентами денної і заочної форми  ОР Магістр пеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта,  016 Спеціальна освіта

   Доп.  голови ЕК, зав. кафедрами

2.Обговорення та затвердження стратегії розвитку факультету  педагогічної освіти   на 2020-2025 рр.

 Доп.  декан доц. Герцюк Д.Д.

3.Обговорення та затвердження  тем магістерських робіт студентів  ОР Магістр   І  року  денної і заочної форми навчання

Доп. зав. кафедрами

4. Про результати рейтингування науково-педагогічних працівників кафедр факультету педагогічної освіти

Доп. зав. кафедрами

5.Про затвердження складу редакційної колегії Вісника Львівського університету Серія педагогічна.

Доп.  декан доц. Герцюк Д.Д.

6.Рекомендація до друку наукових і навчально-методичних видань.

7.Різне