Звіт про ІІІ Міжнародну наукову конференцію “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір”

28.10.2023 | 22:40

Освітній простір в актуальних умовах воєнного часу набуває особливої ваги, зокрема в контексті забезпечення невід’ємних прав людини на якісну освіту.  Факультет педагогічної освіти Львівського Університету взяв на себе сміливість провести Міжнародну наукову конференцію “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір”. У п’ятницю 27 жовтня 2023 року в її роботі безпосередньо та дистанційно взяло участь понад 150 учасників з вищих навчальних закладів і наукових інституцій України, Польщі, Великої Британії та США. Вступним словом учасників тепло привітали проректор Університету Андрій Гукалюк і декан факультету педагогічної освіти Дмитро Герцюк.

Пленарне засідання відкрила кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор Київського університету імені Бориса Грінченка Лілія Гриневич, яка актуалізувала для присутніх нагальні аспекти впровадження Нової Української школи в умовах війни.

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, президент Української асоціації дослідників освіти Оксана Заболотна висвітлила роль неурядових організацій у формуванні освітнього простору (на прикладі Української асоціації дослідників освіти).

Про управлінські рішення в умовах невизначеності, кризи та викликів цивілізації розповіла присутнім доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти
Тернопільського національного педагогічного університету Оксана Боднар.

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти, факультету
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка Тетяна Мієр проаналізувала особливості розвитку дидактичного інструментарію в умовах глобалізаційних процесів.

Питання дидактичних інтеракцій у вищій школі як засобу інтеграції освітнього простору висвітлили у своїй доповіді науковці Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, зокрема ректор цієї вищої школи, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПНУ Марина Гриньова, і доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної майстерності
та менеджменту імені І.А. Зязюна Олена Жданова-Неділько.

Незмінно актуальні питання академічної доброчесності у аксіологічному вимірі сучасного освітнього простору порушила кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, КЗВО “Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради” Неля Кузнецова.

Наш гість із Польщі, а саме з Університету Яна Длугоша в Ченстохові, професор, доктор габілітований Павел Зелінський розповів присутнім про формування освітнього простору у світлі гуманістичної педагогіки Едуарда Спрангера.

Із особливостями розвитку професійно-педагогічної мобільності викладача в сучасному освітньому просторі закладу вищої освіти учасників конференції ознайомив доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» Олександр Івлєв.

У подальшому плині пленарного засідання проблематику формування та розвитку критичного мислення засобами інформаційно-цифрових технологій проаналізували наші колеги з ДЗВО “Університет менеджменту освіти”, а саме кандидат історичних наук, доцент, проректор з наукової роботи та цифровізації, доцент кафедри професійної і вищої освіти Інна Отамась, та кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри філософії і освіти дорослих Микола Кириченко.

Діяльність навчально-наукової лабораторії Нової української школи в  аспекті підготовки майбутнього вчителя початкової школи висвітлила кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, завідувач навчально-наукової лабораторії Нової української школи Львівського національного університету імені Івана Франка Проц Марта.

І закрив пленарне засідання наш колега з Польщі, а саме доктор філософії, доцент Університету Яна Длугоша в Ченстохові Мирослав Лапот, який поділився з учасниками конференції інформацією про досвід організації освітнього простору в Галичині австро-угорської доби.

Після перерви на обід учасники конференції перейшли до роботи в секціях. Перша з них була присвячена теоретичним аспектам та сучасним стратегіям формування освітнього простору в контексті процесів глобалізації та інтернаціоналізації. Друга секція опрацьовувала питання організації освітнього простору в умовах воєнного стану крізь призму викликів та формування ефективних рішень. Учасники третьої секції обговорили актуальні питання управління закладами освіти в умовах війни, а також проблеми моніторингу та експертизи якості освіти у вітчизняному і світовому досвіді. Четверта секція розробляла проблематику інтеграції формальної та неформальної освіти в контексті викликів сучасного освітнього простору. І врешті п’ята секція досліджувала розмаїті аспекти інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання в освітньому просторі закладів освіти.

Учасники конференції констатували високий рівень інтенсивності наукових дискусій та вкрай актуальний стан порушених упродовж конференційного дня освітніх питань, тож вирішили обов’язково зустрітися знову для подальшого обговорення започаткованих тем.