Звіт про проведення Першої (I) науково-практичної конференції «ПЕДАГОГІЧНА НАУКА У СВІТІ РЕФОРМ ТА ВИКЛИКІВ»

20.03.2021 | 17:43

18-19 березня 2021 року в Львівському національному університеті імені Івана Франка дистанційно відбулась Перша (I) науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Педагогічна наука у світі реформ та викликів». Науковий захід організувало новостворене Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених факультету педагогічної освіти «Discere Docendo» в рамках відзначення 360-річчя з дня заснування Університету.

У роботі конференції взяло участь понад 80 молодих науковців. Окрім учасників з Львівського національного університету імені Івана Франка, до наукової події долучились студенти й магістранти Мукачівського державного університету, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Державного вищого навчального закладу Ужгородського національного університету та Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Конференцію відкрив декан факультету педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Герцюк Дмитро Дмитрович, який привітав учасників з важливою подією в житті наймолодшого факультету Університету та Наукового товариства «Discere Docendo». Дмитро Дмитрович відзначив роль студентської наукової молоді, яка є рушієм змін в освіті та суспільстві, а також зауважив неабияку актуальність проблематики конференції.

З вітальним словом також звернулася заступниця декана з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Нос Любов Степанівна, яка привітала учасників і гостей та побажала плідної співпраці й цікавих дискусій.

Голова ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «Discere Docendo», асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Столярик Ольга Юріївна звернулась до молодих науковців зі словами привітання та наголосила на цінності наукових досліджень у формуванні компетентнісних характеристик майбутніх фахівців освітньої та соціальної сфер, їхню важливість для вирішення практичних завдань. Вона наголосила на актуальних проблемах інклюзивної та спеціальної освіти та важливості соціальної роботи у рамках трансформаційних процесів у світі.

Серед запрошених та гостей наукової події – голови рад та учасники наукових товариств філософського, історичного, філологічного, географічного та хімічного факультетів Університету. Голова ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених філософського факультету «Cordis», аспірант кафедри теорії та історії культури Коряга Павло Ігорович подякував організаторам за запрошення та  наголосив на важливості проведення подібних заходів, адже в умовах сьогодення наукова робота студентів є важливим складником університетської освіти.

Під час пленарного засідання у перший день роботи конференції учасники мали змогу прослухати п’ять доповідей, у яких піднімалися актуальні питання сучасної освіти в умовах пандемії. Зокрема, заступниця Голови ради наукового товариства, аспірантка кафедри початкової та дошкільної освіти Галюка Ольга  Степанівна висвітлила особливості формування соціальної мобільності педагога в умовах коронавірусної реальності на прикладі науково-педагогічних працівників Львівського Університету. Аспірантка Вінарчук Наталія Миколаївна зосередила увагу на важливості створення здоров’язбережувального освітнього середовища в контексті безпеки здобувачів освіти в період COVID-19. Шоловій Марія-Тереза Ігорівна, аспірантка, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти, пояснила практичні основи та принципи інтегрованого навчання в умовах реалізації компетентністного підходу Нової української школи. Вчитель початкових класів, логопед КЗ ЛОР «Багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру Святого Миколая», магістрантка I року заочної форми навчання спеціальності 016 «Спеціальна освіта» Білецька Наталія поділилась досвідом роботи з дітьми з розладами спектру аутизму в період карантину та дистанційного навчання.

Після завершення  пленарного засідання конференція продовжила роботу у п’ятьох секціях: «Організація сучасного освітнього простору в контексті реформ», «Дошкільна освіта: проблеми, виклики та можливості», «Початкова освіта в умовах Нової української школи: досвід, реалії, перспективи», «Актуальні проблеми інклюзивної та спеціальної освіти», «Сучасні тенденції розвитку теорії та практики соціальної роботи в умовах глобалізації суспільства».

Секційні засідання пройшли у теплій, дружній атмосфері, на високому організаційному, науково-теоретичному рівні в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням студентської молоді. Серед актуальних та цікавих доповідей, які прозвучали на секційних засіданнях: механізми забезпечення якості вищої освіти; використання робототехніки на заняттях в ЗДО; вивчення другої іноземної мови дошкільниками; структура іміджу сучасного вихователя; інструменти для організації дистанційного навчання; академічна доброчесність в початковій школі; ранкові зустрічі та проєктне навчання в НУШ; інклюзивна освіта у закладах дошкільної освіти; виклики для фахівців інклюзивного навчання в період карантинних обмежень, специфіку роботи логопеда із дітьми з типовими порушеннями мовлення та інтелектуальними порушеннями,  вікові особливості інтернет-залежності; вплив соціальних мереж на рівень агресії в підлітків; сутність і причини виникнення шкільного булінгу; проблеми ранньої вагітності та роль соціально-педагогічної діяльності у рамках профілактики соціально небезпечних явищ в учнівському середовищі. В рамках обговорення проблематики актуалізовано сучасні тенденції розвитку теорії та практики соціальної роботи, роль соціальної підтримки у забезпеченні якості життя вразливих соціальних груп, технології соціальної роботи в об’єднаних територіальних громадах, етичні проблеми досліджень у соціальній роботі та новітні підходи до дизайну втручань. Окреслено шляхи оптимізації соціально-психологічного супроводу освітнього процесу, методи профілактики адиктивних форм поведінки, технології соціальної реабілітації специфічних груп клієнтів соціальної роботи.

Надалі Наукове товариство планує щорічно організовувати науково-практичну конференцію та популяризувати науку в академічній спільності молодих учених Університету.

Оргкомітет конференції

Processed with VSCO with f2 preset

Processed with VSCO with f2 preset

Processed with VSCO with f2 preset