Звітна наукова конференція підсекції фізичного виховання та спорту

10.02.2023 | 12:53

Звітна наукова конференція підсекції фізичного виховання та спорту

7-8 лютого 2023 року на кафедрі фізичного виховання та спорту відбувалась звітна наукова конференція, якою завершилися підведення підсумків минулого наукового року. Конференція мала два засідання, на яких були заслухано 21 доповідь науковців кафедри.

Розпочала конференцію завідувач кафедри, професор Романа Сіренко. Після привітання учасників конференції та побажань успіхів на науковій ниві, було затверджено регламент конференції, часові параметри доповідей та відповідей на запитання.

Тематика доповідей та презентацій, представлених доповідачами, стосувались різних аспектів фізичного виховання та спорту, зокрема: впровадження особистісно-орієнтованих оздоровчих тенденцій; педагогічних технологій у навчальному процесі осіб різного віку; психологічних та фізіологічних особливостей тренувального процесу кваліфікованих спортсменів; аналізу виступів збірних команд України на змаганнях найвищого рівня тощо.

Доповіді супроводжувались презентаційним матеріалом. Окремі теми викликали багато запитань та жваву дискусію й обговорення.

Наприкінці конференції завідувачем кафедри було підведено підсумки науково-дослідної роботи та окреслено перспективи її удосконалення. Наголошено на актуалізації залучення студентів до спільних наукових досліджень, збільшення кількості одноосібних публікацій у фахових виданнях та у журналах, які індексуються у науково-метричних базах, завершення написання дисертаційних робіт, пошук та розробка грантових наукових проєктів тощо.