Звітна наукова конференція. Підсекція Фізичного виховання та спорту

05.02.2022 | 20:00

3-4 лютого 2022 р.  відбулися засідання підсекції «Фізичного виховання та спорту».  23 доповідачі окреслили власні наукові дослідження, які стосувалися удосконалення різних сторін навчально-тренувального процесу підготовки студентів-спортсменів; історичних аспектів розвитку різновидів рухової активності; психологічних аспектів формування мотиваційних та коучінгових установок; особливостей фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, зокрема в умовах пандемії; реалізації управлінських елементів галузі фізичної культури та спорту тощо.

У своїх доповідях науковці порушили актуальні проблеми фізичного виховання та спорту, які відповідають викликам сьогодення та активізують пошукову наукову діяльність для їхнього вирішення в освітньому просторі закладів вищої освіти.

Наприкінці засідання, завідувачем кафедри Романою Романівною Сіренко, було підведено підсумки наукового доробку кафедри за минулий термін та окреслено перспективи удосконалення науково-дослідної діяльності у майбутньому. Зокрема, збільшення кількості публікацій у журналах, що індексуються у науково-метричних базах, одноосібних публікацій у фахових журналах та тез доповідей на міжнародних конференціях; залучення обдарованої студентської молоді до наукових досліджень та спільних публікацій; налагодження взаємозв’язків з науковими структурами інших навчальних закладів щодо участі у проєктах та грантах; підвищення якісного наукового рівня кафедри шляхом захисту дисертаційних досліджень та навчання у аспірантурі.