Звітна наукова конференція. Засідання підсекції соціальної педагогіки та соціальної роботи.

05.02.2022 | 20:11

У рамках робот звітної  наукової  конференції  факультету педагогічної  освіти працювала підсекція соціальної педагогіки та соціальної роботи,  
де обговорювалися актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи, особливості професійної підготовки фахівців соціальної сфери на сучасному етапі. Зокрема,  доц.. Корнят В.С. зупинилася на питання форм співпраці з роботодавцями у процесі професійної підготовки фахівців соціальної сфери. Логічним доповненням цього виступу були думки доц.. Бордіяна Я.І., директора Львівського обласного центру соціальних служб, який не лише підтримав доцільність такої співпраці, а висловив своє бачення щодо навчальних курсів, які можна запропонувати студентам під час навчання у ЗВО, а також тих курсів, які конче потрібні для соціальних працівників, що працюють сьогодні в ОТГ. Асист. Столярик О.Ю. детально зупинилася на особливостях застосування підходу, заснованого на правах людини, у інтегрованих соціальних послугах для територіальних громад; доц. Мартіросян Л.А. про сучасні технології соціальної роботи у сфері зайнятості; доц. Марчук А.В. – розкрила зміст такої складово успішної соціалізації особистості в сучасному світі як кіберсоціалізація. Принципи діяльності інклюзивно-ресурсних центрів їх завдання на сучасному етапі у своєму виступі окреслила асист. Сухоцька І.Б. асист. Співак У.Я. – соціально-психологічну реабілітацію як напрям роботи соціального педагога у закладі дошкільної освіти; сирітство як соціально-педагогічна проблему розкрила асист. Верхоляк М.Р. Не оминули у своїх виступах викладачі проблему організації освітнього процесу у ЗВО в сучасних умовах. Так доц. Лободи В.В. поділилася досвідом та науковими поглядами щодо використання взаємооцінювання як елементу організації практичних занять в онлайн-форматі; доц.. Субашкевич І.Р. про складові іміджу викладача закладу вищої освіти в соціальних середовищах Інтернету; асист. Кос О.І. про педагогічні умови формування емоційно-мотиваційного компоненту гуманістичних цінностей студентів-волонтерів засобами лікарняної анімації.

Така різноманітність наукових доповідей свідчить про багатовекторність соціальної роботи як наукової галузі, практичної діяльності, що ставить високі вимоги та виклики перед науково-педагогічними працівниками в питання якісної підготовки студентів до їх професійної діяльності.