Педагогічна наука та освіта у класичному університеті: акмеологічний підхід

Анотований звіт  2016 р.

Анотований звіт 2017 р.