Качмарик Христина Василівна

Посада: , декретна відпустка

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: khrystyna.kachmaryk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості психологічного супроводу аутичних дітей у дошкільній установі»  (з авторефератом дисертації можна ознайомитись тут)

Публікації

 1. Лепех Х. В. Особливості психологічної діагностики аутичних дітей в умовах загальноосвітньої школи / Х. В. Лепех // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2011. – Т. ХІII, ч.  – С. 168–175.
 2. Лепех Х. В. Особливості психологічного супроводу аутичних дітей в умовах загальноосвітньої школи / Х. В. Лепех // Вища освіта України. Тематичний вип. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Додаток 2. – 2011. – № 3, т. VI (31). – С. 240–
 3. Лепех Х. В. Психологічна готовність до школи дітей з аутизмом / Х. В. Лепех // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2012. – С. 339–
 4. Качмарик Х. В. Психологічні особливості дітей з порушеннями аутистичного спектру / Х. В. Качмарик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Сер. : Психологічні науки : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Вип. 103. – С. 147–152.
 5. Качмарик Х. В. Особливості психологічного супроводу навчання аутичних дітей / Х. В. Качмарик, К. О.Осторовська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць / за ред. В. М. Синьова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип.  – С. 362–374.
 6. КачмарикХ. В. Особливості інтелекту дітей зі спектром аутистичних порушень / Х. В. Качмарик, К. О. Островська // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2012. – Т. ХІV, ч.  – С. 94–103.
 7. КачмарикХ. В. Особливості індивідуального маршруту психологічного супроводу аутичної дитини в умовах дошкільної установи / Х. В. Качмарик, К. О. Островська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – № 24. – С. 338–344.
 8. Качмарик Х. Особливості психологічної діагностики аутичних дітей у системі психологічного супроводу в умовах дошкільної установи / Х. Качмарик, К. Островська // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. – 2013. – Вип. 29. – С. 144–150.
 9. Качмарик Х. В. Диференційно – діагностичні ознаки розмежування дітей з аутизмом та дітей з затримкою психічного розвитку / Х. В. Качмарик, В. В. Бабенко // Логопедія: Науково методичний журнал. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 9. – С. 3 – 10.
 10. Качмарик Х. В. Оцінка ефективності психологічного супроводу дітей з аутизмом / Х.В. Качмарик, К.О. Островська // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць / за ред. В.М. Синьова. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 31. – С. 168–174.
 11. Качмарик Х.В. Особливості організації психологічної корекціїдітей з аутизмом у дошкільній установі / Х.В. Качмарик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – № 33. – С. 145–150.
 12. KachmarykKh. Psychological peculiarities of the children with the autistic spectrum disorder / Kh. Kachmaryk // The Journal of Education Culture and Society (the international scientific journal founded by Aleksander Kobylarek). – Wroclaw, – No. 2. – Р. 162–172.
 13. Качмарик Х.В. Особливості організації психологічної корекціїдітей з аутизмом у дошкільній установі / Х.В. Качмарик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – № 33. – С. 145–150.
 14. Качмарик Х.В. Сесорна інтеграція дітей з аутизмом в умовах дошкільної установи / Х.В.Качмарик, К.О. Островська // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць / за ред. В.М. Синьова. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. – Вип. 35. – С. 132–136.
 15. Качмарик Х.В. Активізація пізнавальних психічних процесів дітей з аутизмом в умовах дошкільної установи Х.В. Качмарик // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019. – Вип. 37. – С. 159–165.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

 1. Лепех Х. В. Психологічні особливості соціальної інтеграції дітей з порушеннями розвитку у початковій загальноосвітній школі / Х. В. Лепех, К. О. Островська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 8. – С. 240–242.
 2. Лепех Х. В. Особливості психолого-педагогічного дослідження дітей з аутизмом / Х. В. Лепех, К. О. Островська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 9. – С. 211–214.
 3. Качмарик Х. Особливості інтелекту дітей із спектром аутистичних порушень / Х. Качмарик, К. Островська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / відп. за вип. проф. В. Мельник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 10. – С. 295–300.
 4. Качмарик Х. Психологічний супровід дітей з аутизмом у реалізації індивідуальної програми розвитку. Психологічні виміри культури, економіки, управління : зб. статей / упоряд. О. М. Лозинський. – Львів : Ліга Прес, 2014. – Вип. 3. – С. 34–38.
 5. Качмарик Х. Особливості диференційованої діагностики дітей з аутизмом / Х. Качмарик // Тези звітної наукової конференції факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка / відп. за вип. Д. Герцюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1. – С. 65–68.
 6. Качмарик Х. В. Особливості консультаційної роботи в контексті психологічного супроводу дітей з аутизмом / Х. Качмарик // Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей зі спектром аутистичних порушень: матеріали III Міжнародної науково практичної конференції 3 квітня 2019 року / К. О. Островська, Д. І. Шульженко, Г. С. Піонтківська, Є. О. Кузьмінська. – Львів : Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2019. – С. 158 – 162.
 7. Качмарик Х. В. Психологічна підтримка в контексті психологічного супроводу дітей з аутизмом / Х. Качмарик // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка / відп. за вип. Д. Герцюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – С. 121–124.

Розклад