Актуалізуємо!!! Наукова конференція “300 років Григорію Сковороді”

05.10.2022 | 20:22
Шановні друзі, колеги, дорогі студенти, аспіранти, магістри.
Запрошуємо Вас до участі у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі 
з професійною програмою стажування 60 годин (2 кредити ECTS)
0,5 КРЕДИТА ECTS: УЧАСТЬ у VІІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
1,5 КРЕДИТА ECTS: ПІДГОТОВКА НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ ТА НАУКОВОЇ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМАТИКОЮ КОНФЕРЕНЦІЇ,
яка відбудеться 16 листопада 2022 року в очно-дистанційному форматі.
Термін подачі тез до 15 жовтня.
З повагою і від імені оргкомітету конференції,
Качмар В.М., докт. істор. наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку
 
Жигайло Н.І., докт. психол. наук, професор,заступник декана філософського факультету з наукової роботи, професор кафедри теорії та історії політичної науки  (+380962816219)
Інформаційний лист  конференції  тут…Інформаційний лист 16.11.2022