Оголошується   набір статей до чергового випуску Вісника Львівського університету. Серія педагогічна (Вип.40)

25.02.2024 | 22:32

Редакційна колегія Вісника Львівського університету. Серія Педагогічна оголошує  набір статей до чергового випуску Вісника (Вип.40)
У Віснику Львівського університету. Серія Педагогічна друкуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) наукові статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем сучасної філософії освіти, теорії та практики виховання учнівської та студентської молоді, дидактики середньої та вищої школи, історії педагогіки, дошкільної, початкової, спеціальної та соціальної педагогіки, андрагогіки, освітнього менеджменту, порівняльної педагогіки тощо.

Збірник внесений до Переліку фахових наукових видань України (категорія “Б”) з педагогічних наук (спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за спеціалізаціями), 015 Професійна освіта, 016 Спеціальна освіта, 231 Соціальна робота) відповідно до Наказу МОН України від 19.04.2021 р., № 420.

Редакція здійснює присвоєння кожній науковій статті міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

Статті приймаються до 15 квітня  2024 р.

Випуск Вісника буде здійснено до 1 липня  2024 р.

Інформаційний  лист  тут… 

 

Редлакцінв колегія