Розпорядження Декана “Про організацію практик на час карантину”

02.04.2020 | 00:47

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

декана факультету педагогічної освіти

Львівського національного університету  імені Івана Франка

№  12                                                                                                від 31  березня 2020 р.

Про забезпечення    організації   педагогічних і виробничих практик  студентів денної і заочної форми  на період карантину

На виконання Наказу  Ректора  № 0-26 від  12.03. 2020 р.  «Про  запровадження карантину», п. 2   щодо забезпечення    організації  освітнього процесу  в Університеті  за допомогою  дистанційних технологій     і  Наказу ректора  № 0-33 від 26 .03.2020 р «Про продовження карантину»    з метою  організації і проведення  педагогічних і виробничих практик  на період карантину

р о з п о р я д  ж а ю с я

1. Розпочату до початку карантину практику студентів  денної форми  навчання

2 березня  2020 р.  3-тижневу навчальну  практику  –  ІІІ курс (спеціальність  Початкова освіта)

24 лютого 2020 р. 6-тижневу виробничу практику   – ІУ курс  (спеціальність  Початкова освіта)

2 березня  2020 р. 4 тижневу виробничу практику  – ІІІ курс (спеціальність Соціальна робота)

2 березня  2020 р. 6 тижневу  виробничу практику  – ІУ курс (спеціальність Соціальна робота)

довершити у встановлених термінах  у   дистанційному  режимі.

  1. Заплановані навчальні і виробничі практики   студентів денної і заочної форм навчання, терміни проходження яких припала на період карантину,  провести із  застосуванням дистанційного супроводу виконання  завдань практики

4-тижнева педагогічна практика (23.03.-19.04.2020) – ІІІ курс/денна форма (спеціальність Дошкільна освіта)

4-тижнева педагогічна практика (16.03-12.04.2020)  – ІУ курс/денна форма  (спеціальність Дошкільна освіта)

2-тижнева педагогічна практика  (23.03 – 3.04.2020)  – ІІІ курс/заочна форма  (спеціальність Дошкільна освіта)

6-тижнева виробнича практика (30.03-10.05.2020) – ІУ курс/денна  форма  (спеціальність  Спеціальна освіта )

2-тижнева  виробнича практика   (30.03-12.04.2020) – ІУ курс/заочна  форма (спеціальність Спеціальна освіта)

  1. Завідувачам кафедрами (проф. Мачинській Н.І.., проф. Островській К.О.), відповідальним за організацію практик  (асист. Бущаку  І.М., асист. Семеряк Н.В.,   доц. Качмарик  Х..В.)  забезпечити  підготовку  інформаційних  та навчально-методичних матеріалів  (проекти наказів на практику, уточнені завдання,  критерії оцінювання,  зразки документів,  форми звітності, інформаційні ресурси та ін.)   для дистанційного супроводу  педагогічних  (виробничих)  практик студентів.

4..  Підготовлені  інформаційні та навчально-методичні  матеріали   виставити на сайт факультету (Рубрика Навчання/Практика/Дистанційна форма)    не пізніше 2.04 2020 р. з метою  ознайомлення  студентів  зі  змістом і завданнями практик.

  1. Кафедральним керівникам-методистам педагогічних (виробничих) практик забезпечити  належний рівень дистанційного супроводу,    надання організаційної, навчально-методичної  та консультативної допомоги студентам-практикантам.
  2. Після завершення термінів проходження практик студентам названих курсів приступити до навчання   із використанням дистанційних  технологій до закінчення карантину.
  3. Захисти практик студентів денної і заочної форми, проведення яких припало на час карантину,     провести  після завершення  в Університетів карантинних заходів.
  4. Завідувачам кафедрами факультету (проф. Мачинській Н.І.., проф. Островській К.О.) заслухати підсумки організації та проведення  практик,  індивідуальні звіти  керівників-методистів   на засіданнях кафедр після завершення карантину

 

Декан                                                                      Дмитро  Герцюк