Розпорядження декана “Про проведення ректорських контрольних замірів знань студентів”

26.02.2019 | 22:15

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

декана факультету педагогічної освіти

Львівського національного університету  імені Івана Франка

 

№  8                                                                                   від  25  лютого  2019 року

Про  проведення  контрольних замірів знань студентів   факультету педагогічної освіти

У відповідності до наказу Ректора  ЛНУ імені Івана Франка № 568 від 18.02. 2019 року   «Про проведення контрольних замірів знань студентів»

 РОЗПОРЯДЖАЮСЯ

  1. З метою перевірки залишкових знань студентів факультету  педагогічної освіти  провести ректорські контрольні заміри знань у період з 18 березня  по 19 квітня 2019 року.
  1. Затвердити графік проведення контрольних замірів знань студентів (додаток 1).
  2. Завідувачам кафедрами факультету  проф. Мачинській Н.І., проф. Островській К.О., проф. Квас О.В.  до 15 березня 2019 року

3.1.  Забезпечити  підготовку, рецензування  та розміщення у  системі MOODLE пакетів тестових завдань  (не менше 200)  із предметів, які виносяться  для проведення  контрольних замірів.

3.2. Затвердити   пакети тестових завдань  і відповідні рецензії на них  на засіданнях кафедр.

3.3. З метою впорядкування  системи тестів  вилучити  з системи MOODLE неактуальні завдання.

3.4. Визначити по кафедрах відповідальних осіб, які будуть надавати викладачам  технічну допомогу при  проведенні  контрольних замірів знань.

  1. На засіданні Вченої ради факультету у березні 2019 р.  заслухати питання про готовність кафедр  до проведення контрольних замірів знань студентів факультету педагогічної  освіти.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника декана доц. Нос Л.С.

 

Декан                                  доц. Герцюк Д.Д.