Всеукраїнська науково-практична конференція «ДИТИНСТВО І ЛІТЕРАТУРА: ПОЕТИКА, МЕТОДИКА, ДИДАКТИКА»

22.05.2018 | 11:33

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

Кафедра початкової та дошкільної освіти

Факультет іноземних мов

Кафедра світової літератури

 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

Кафедра філологічних дисциплін

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

18 – 19 ЖОВТНЯ 2018 року

відбудеться

Всеукраїнська науково-практична конференція

«ДИТИНСТВО І ЛІТЕРАТУРА:

ПОЕТИКА, МЕТОДИКА, ДИДАКТИКА»

 

Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1)

До участі запрошуються науковці, викладачі та співробітники вищих навчальних закладів, учителі шкіл, працівники дошкільних освітніх закладів, аспіранти, магістранти.

 Основні тематичні напрями: 

 1. Поетологічний дискурс дитинства в українській та світовій літературі:
 • художні домінанти форматування дитячого універсуму;
 • генологічний, проблемний, образно-стильовий і жанровий аспекти дослідження творів для і про дітей;
 • рецептивно-інтерпетаційна парадигма художнього світу дитинства;
 • фольклорний і авторський текст: основні тенденції взаємодії.
 1. Література для дітей та юнацтва: практико-методичні аспекти.
 2. Проблеми викладання літератури в освітніх навчальних закладах різних рівнів (загальноосвітня школа, вищий навчальний заклад): компетентнісний підхід. Дидактико-методичний супровід навчальних дисциплін.
 3. Психолого-педагогічний потенціал літератури для і про дітей: досвід, проблеми, пропозиції.
 4. Мова творів для дітей і про дітей: структурний та прагматичний аспекти. Взаємодія мовних, когнітивних і культурних смислів у дискурсивному полі творів для дітей і юнацтва.
 5. Текст для дітей і про дітей в контексті проблем книговидання й дитячої періодики.

Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в рамках тематики конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

 

Форми участі в конференції: очна, заочна.

 

Для участі в конференції необхідно до 05 ВЕРЕСНЯ 2018 року надіслати на електронну адресу оргкомітету rkohan93@gmail.com з поміткою «Конференція. Прізвище»:

 • анкету-заявку (Додаток 1);
 • тези доповіді, оформлені відповідно до вимог (Додаток 2);
 • відскановану квитанцію про оплату реєстраційного внеску (для Приват24 – дату і час переказу вказати у листі).

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслане електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 20 вересня 2018 року.

Публікація матеріалів

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи у збірнику тез доповідей (вимоги до тез – Додаток 2). Заочним учасникам конференції збірник тез буде надісланий після її проведення.

Після проведення конференції статті, підготовлені на основі доповідей, можна буде опублікувати у збірниках праць «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки» (фахове наукове видання України),  і «Султанівські читання» (офіційно зареєстроване в Україні щорічне наукове видання, якому присвоєно також Міжнародний стандартний номер (International Standard Serial Number).

Вимоги до змісту, оформлення статей збірниках праць:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки»Додаток 3.

«Султанівські читання» – http://sultanivskichytannia.if.ua/

Оплату за участь у конференції слід надіслати на  картку  Приватбанку 5168 7573 4738 3376  Кохан Тарас Григорович із обов’язково заповненим полем призначення платежу «для участі у науковій конференції». (Для Приват24: Крок 1. Реквізити → редагувати → призначення платежу: «для участі у науковій конференції»). 

Конференційний внесок:

250 грн. – для очних учасників: підготовка робочих матеріалів, програми конференції, виготовлення сертифікатів участі, технічне забезпечення роботи конференції; перерва на каву (18 і 19 жовтня) і фуршет (18 жовтня);

150 грн. – для заочних учасників: матеріали конференції будуть надіслані «Новою поштою».

Публікація тез у збірнику матеріалів конференції – 50 грн. / стор.

УВАГА! Доктори наук публікацію у збірнику тез не сплачують!

Публікація статті у фахових виданнях (педагогічні науки, філологічні науки) сплачується відповідно до визначених вимог.

Проїзд, проживання, харчування – за рахунок учасників конференції.

Контакти

Організаційні питання:

Мацевко-Бекерська Лідія Василівна –  lmacevko@ukr.net

Кизилова Віталіна Володимирівна – kyzylovavitalina@ukr.net

Питання оплати оргвнеску:

Кохан Роксоляна Андріївна –  rkohan93@gmail.com

Питання публікації у «Віснику ЛНУ імені Тараса Шевченка»:

Юрків Ярослава Ігорівна – yurkiv.yara@gmail.com

Тел. +38-050-682-96-14, +38-098-944-20-05

Мельник Лариса Володимирівнаmelnik.larisa@ukr.net

Тел. +380501623861

Інформація про публікацію у збірнику «Султанівські читання»http://sultanivskichytannia.if.ua/